ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಡುವ ಆಸೆ………ನಡೆಯುವ ಮನುಜಗೆ ಹಾರುವ ಆಸೆ

Imageಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಡುವ ಆಸೆ …ನಡೆಯುವ ಮನುಜಗೆ ಹಾರುವ ಆಸೆ ….  ಆಹಾ…. ಮನುಜಗೆ  ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಮತಿ … ಮನುಜ ಹಾರಾಡುತಿರೆ…ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುತಿದೆ …ಹಕ್ಕಿ  ಹಾಡುವದ   ಮುಂದುವರಿಸಿರೆ   …ಮನುಜ ಅದ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡನೆ…..!!!! ಹಾರುವ ನೆಪದಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ  ಹಾಡು ಹೋಗಲಿ …….ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ….!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: