ಸುಮ್ಮನಿರುವೆಯೇಕೆ.. ಸುರ ಸುಂದರಿ !

ಸುಮ್ಮನಿರುವೆಯೇಕೆ ಸುರ ಸುಂದರಿ !
ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು ಸತ್ತುಹೋದವೆ ……..!?
ಸಂತೃಪ್ತಿ,… ಸುರಿದೊಡನೆ ಸುಟ್ಟುಹೊಯಿತೇ
ಸಾಕು!.. ಸತಾಯಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಸಾಯದಿರು!
ನನ್ನ ಸತಾಯಿಸದಿರು !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: