ಬಾರದ ಭಾವಗಳು !! ಭಟ್ಟರ ಹೆಸರಿನ ಕರಾಮತ್ತು !!!

ಕವನಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯಲಿ.. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ…
ಹಿಡಿದೆಳೆದರೂ….. ಹೊರ ಬರದ ಭಾವನೆಗಳು …………….!!
ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ….ಹೇಳಿದೆ ಸಚೇತನ ಭಟ್ಟರ ಹೆಸರು…….
ಹೊರಟವು ನೋಡಿ …ಮುದುರಿಸಿ ಡೊಂಕು ಬಾಲಗಳ……………………..!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: