ಕನ್ನಡದ ವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ಕ’ವನ ವನು ಬರೆದೆ .

ಕನ್ನಡದ ವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ಕ’ವನ ವನು ಬರೆದೆ .
ಕಂಗೊಳಿಸಿದ   ಕಂಗಳೇ ಅದಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ !
ನೋಡಿದೆರಡು ಕಂಗಳು ನಲಿಯ  ಹತ್ತಿದ್ದವು …
‘ನೇತ್ರಧಾಮ’ದ ಮತ್ತೆರಡು ಕಂಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ!….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: