ನಾಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟುಗಳು – ೧

ನಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿದವರೇ , ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ  ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡುವುದು.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: